Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička - firemní detail


logo firmy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička

telefon: 461 722 107
telefon: 468 008 808

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, je státní střední škola. Vzdělávací nabídka školy zahrnuje potravinářské tříleté učební obory Cukrář, Barman, Kuchař, Kuchař-číšník, Řezník-uzenář a Pekař pro získání středního vzdělání s výučním listem, čtyřleté studijní obory Gastronomické služby a Hotelnictví a cestovní ruch zakončených maturitní zkouškou. Absolventi učebních oborů se studijními předpoklady mají možnost získat maturitní vysvědčení ve dvouletém denním nástavbovém studiu Podnikání.

Hodnocení firmy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička od návštěvníků

Firma doposud nasbírala:
9 Bodů

1 Bod 2 Body 3 Body
Rozšířený popis

Výhoda takto koncipované střední školy, s nabídkou učebních i studijních oborů, spočívá zejména v možnosti prostupnosti mezi jednotlivými typy studia tak, jak student dokáže zvládnout stanovené učivo. Organizace studia je závislá na zvoleném studijním nebo učebním oboru. Obecně lze říci, že teoretické vyučování probíhá u všech oborů v budově školy. Praktické vyučování je soustředěno také v areálu školy. Studenti vyšších ročníků procházejí praktickým vyučováním též na pracovištích spolupracujících firem regionu. Žákům zajišťujeme ubytování ve vlastním domově mládeže s kapacitou 135 lůžek.

Pro celkovou představu o škole ještě několik stručných informací. Součástí života školy jsou rovněž mimoškolní aktivity studentů. Každoročně v této oblasti připravujeme řadu akcí pro využití volného času. V oblasti sportovní, např. tradiční turnaje ve fotbale, florbale, ledním hokeji, stolním tenise atd. Naši žáci se zúčastňují odborných soutěží, pořádáme exkurze na odborné výstavy – např. Gastro Pardubice, Invex Brno, Gaudeámus. Žáci mohou využívat na domově mládeže studovnu s osmi počítači připojenými k internetu. Pro maturitní ročníky je jistě hezkou životní vzpomínkou pořádání maturitního plesu. Při rozhodování, jaké zaměření učebního nebo studijního oboru zvolit, hraje jistě velkou roli možnost uplatnění po skončení školy. V případě, že student nemá zájem pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole, nachází absolvent potravinářských oborů dobrou pracovní příležitost u firem působících v našem regionu. Snažíme se rozvíjet spolupráci s těmito firmami s cílem přizpůsobit získávané znalosti a dovednosti našich absolventů jejich požadavkům.

Potěšitelnou skutečností přijímacího řízení v posledních letech je vzrůstající zájem rodičů a žáků o potravinářské obory, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré pracovní uplatnění.

Umístění Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička na Google maps

Kontaktní údaje

Adresa:Čsl. armády 485
 57201, POLIČKA
 (okres Svitavy, Pardubický kraj)
Telefon:461 722 107
Telefon:468 008 808
Telefon:468 008 810
Mobil:731 416 735
Fax:461 725 843
Email:skola@soupolicka.cz
WWW:http://www.soupolicka.cz

  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička - 19673
    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička - 19674

Štítky k službám a produktům

Zařazení v kategorii

Instituce a organizace
Služby a řemesla > Školy a kurzy
Služby a řemesla
Instituce a organizace > Školy a výchovné instituce
Informace a zábava > Věda a vzdělání
Informace a zábava
Informace a zábava > Všeobecné informace

Pobočky firmy

Firma Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička má v našem katalogu veden pouze tento záznam.


Komentáře a recenze firmy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička

K této firmě nemáme žádné recenze ani komentáře, pokud máte s firmou zkušenosti můžete ji ohodnotit

Nový komentář


Opište kontrólní kód pro uložení: