Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 - firemní detail


logo firmy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

telefon: 461 722 107
telefon: 468 008 808

Státní střední škola. Vzdělávací nabídka školy zahrnuje potravinářské tříleté učební obory. Čtyřleté gastronomické obory.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, je státní střední škola. Vzdělávací nabídka školy zahrnuje potravinářské tříleté učební obory Cukrář-výroba, Kuchař-číšník pro pohostinství, Řezník-uzenář a Pekař pro získání středního vzdělání s výučním listem, čtyřletý studijní obor Obchodně podnikatelská činnost zakončený maturitní zkouškou.

Absolventi učebních oborů se studijními předpoklady mají možnost získat maturitní vysvědčení ve dvouletém denním nástavbovém studiu Podnikání. Výhoda takto koncipované střední školy, s nabídkou učebních i studijních oborů, spočívá zejména v možnosti prostupnosti mezi jednotlivými typy studia tak, jak student dokáže zvládnout stanovené učivo. Organizace studia je závislá na zvoleném studijním nebo učebním oboru. Obecně lze říci, že teoretické vyučování probíhá u všech oborů v budově školy.

Praktické vyučování je soustředěno také v areálu školy. Studenti vyšších ročníků procházejí praktickým vyučováním též na pracovištích spolupracujících firem regionu. Žákům zajišťujeme ubytování ve vlastním domově mládeže s kapacitou 189 lůžek.

Hodnocení firmy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 od návštěvníků

Firma doposud nasbírala:
0 Bodů

1 Bod 2 Body 3 Body
Rozšířený popis

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Délka a forma studia čtyřleté denní studium Zakončení studia maturitní zkouška Získané vzdělání střední s maturitní zkouškou Předchozí vzdělání základní Přijímací řízení přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí Lékařská prohlídka ano Absolvent najde na trhu práce uplatnění v různých typech organizací soukromého nebo veřejného sektoru. V těchto organizacích je schopen pracovat na pozicích, které jsou zaměřeny na činnost spojenou s oblastmi ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojenou s komunikačních technikou (např. ve funkcích středního managementu). Při studiu získají absolventi potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent získá potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Je vybaven znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a orientuje se v problematice ekonomiky, účetnictví a daní. Je schopen připravit jednací i prezentační akce po stránce organizační a technické, dokáže se aktivně podílet na tvorbě nových projektů, komunikuje dvěma světovými jazyky.

Školní vzdělávací program Podnikání Délka a forma studia dvouleté nástavbové denní studium Zakončení studia maturitní zkouška Získané vzdělání střední s maturitní zkouškou Předchozí vzdělání střední vzdělání s výučním listem Přijímací řízení přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí Lékařská prohlídka ano Studijní obor umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Umístění Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 na Google maps

Kontaktní údaje

Adresa:Čsl. armády 485
 57201, POLIČKA
 (okres Svitavy, Pardubický kraj)
Telefon:461 722 107
Telefon:468 008 808
Telefon:468 008 810
Mobil:731 416 735
Fax:461 725 843
Email:svihel@soupolicka.cz, preissler@soupolicka.cz
WWW:http://www.soupolicka.cz

Štítky k službám a produktům

Zařazení v kategorii

Instituce a organizace
Služby a řemesla > Školy a kurzy
Služby a řemesla
Instituce a organizace > Školy a výchovné instituce
Informace a zábava > Věda a vzdělání
Informace a zábava
Informace a zábava > Všeobecné informace

Pobočky firmy

Firma Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 má v našem katalogu veden pouze tento záznam.


Komentáře a recenze firmy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

K této firmě nemáme žádné recenze ani komentáře, pokud máte s firmou zkušenosti můžete ji ohodnotit

Nový komentář


Opište kontrólní kód pro uložení: