SVOBODA JOSEF-REVIZE JEŘÁBŮ - firemní detail


logo firmy SVOBODA JOSEF-REVIZE JEŘÁBŮ

SVOBODA JOSEF-REVIZE JEŘÁBŮ

telefon: 777 224 471


Revize jeřábů Josef Svoboda

Zkoušení jeřábů obecně
Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.
Při jednotlivých metodách zkoušení jeřábu je nutno respektovat návod výrobce.

Hodnocení firmy SVOBODA JOSEF-REVIZE JEŘÁBŮ od návštěvníků

Firma doposud nasbírala:
0 Bodů

1 Bod 2 Body 3 Body




Rozšířený popis

Provádí se:


Ověřovací zkoušky ZZ dle ČSN 27 0142:2014;
Revize ZZ dle ČSN 27 0142:2014;
Revizní zkoušky ZZ dle ČSN 27 0142:2014;
Periodické inspekce ZZ dle ČSN ISO 9927-1:2014;
Důkladné periodické inspekce ZZ dle ČSN ISO 9927-1:2014;
Velké inspekce ZZ dle ČSN ISO 9927-1:2014;
Zvláštní posouzení technického stavu jeřábu dle ČSN ISO 12 482-1.
Termíny jednotlivých revizí a zkoušek vyplývají z ustanovení ČSN 27 0142:2014 a podle zatřídění jeřábu.
Termíny Inspekcí jsou stanoveny ČSN ISO 9927:2014.
Zvláštní posouzení technického stavu ZZ je nutno provést když dojde k naplnění životnosti zařízení (jestliže se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám), nebo po dosažení 10 let od data výroby pro věžové, nakládací (hydraulická ruka), mobilní (autijeřáb) a sériové jeřáby, nebo po dosažení 10 let od data výroby pro všechny ostatní jeřáby (mostové, sloupové, portálové aj.).

Některé zjištěné nedostatky
Organizace nemá vypracován Systém bezpečné práce pro provoz ZZ, ve kterém mají být popsány základní činnosti při provádění kontrol jeřábů a zdvihacích zařízení.
Nedodržování termínů kontrol Ocelových konstrukcí a proměřování Jeřábových drah (novelizace ČSN 27 0142:2014 tyto kontroly při provádění revizí již vyžaduje).;
Vyhledání rizik pro provoz ZZ ve spolupráci s OZO a určení opatření pro jejich snížení (novelizace ČSN 27 0142:2014 tyto skutečnosti při provádění revizí již vyžaduje)
Absence popisů a značení na ZZ;
Absence popisu prováděných úkonů s uvedením kontrolovaných a zjištěných hodnot;
Absence vyhodnocení zjištění a celkového stavu ZZ;
Uvádění rozporných údajů v revizích;
Uvádění neplatných předpisů a norem v revizích;
Neprokazatelné předávání dokladů o kontrolách - absence podpisu provozovatele..
a další...


Kvalifikace

Činnosti v oblasti kontrol zdvihacích zařízení mohou vykonávat pouze osoby se zvláštní odbornou kvalifikací dle Zákona č. 309/2006 Sb. a Zákona č. 174/1968 Sb. - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.


Kontroly jeřábů
Revize, zkoušky, inspekce - rozdíly.
Systém bezpečné práce
Základní bezpečnostní předpis organizace
Školení obsluh jeřábů
Lektor, termíny, obsah kurzu aj.
Prohlídky jeřábových drah
Kvalifikace dle ČSN 73 2604
Nevyhrazená zařízení
Stoly, zdvižná čela, paletové vozíky aj.

Umístění SVOBODA JOSEF-REVIZE JEŘÁBŮ na Google maps

Kontaktní údaje

Adresa:Pavla Křížkovského 211
 54101, Trutnov
 (okres Trutnov, Královehradecký kraj)
Telefon:777 224 471
Mobil:777224471
Email:rtzz@centrum.cz
WWW:http://www.revizejerabu.cz

Štítky k službám a produktům

Zařazení v kategorii

Auto, Moto a doprava
Služby a řemesla
Služby a řemesla > Revize
Auto, Moto a doprava > Dopravní a manipulační technika

Pobočky firmy

Firma SVOBODA JOSEF-REVIZE JEŘÁBŮ má v našem katalogu veden pouze tento záznam.


Komentáře a recenze firmy SVOBODA JOSEF-REVIZE JEŘÁBŮ

K této firmě nemáme žádné recenze ani komentáře, pokud máte s firmou zkušenosti můžete ji ohodnotit

Nový komentář


Opište kontrólní kód pro uložení: