Co Vám Nabízíme

Našim cílem je klientům připravovat služby inviduálně upravené pro potřeby každého našeho klienta zvlášť.

Základem práce je komplexní posouzení potřeb klienta a navržení inviduálního plánu a strategie pro chování se v prostředí internetové džungle.

Spolupráci je možné charakterizovat těmito body:

1. Seznámení se s potřebami klienta.

2. Vyhodnocení současného stavu.

3. Optimalizace stávajících reklamních kampaní a jejich přehodnocení.

4. Navržení nové strategie.

5. Realizace nových kampaní.

6. Sledování a vyhodnocení spolupráce.

 

Nabízíme osobní přístup a dlouhodobou spolupráci v oblasti internetové reklamní činnosti.

Pro více informací volejte na 732 264 389 nebo pište na info@cesko-katalog.cz