Ekologie


logo firmy KANALIZACE K.A.O.

KANALIZACE K.A.O.

Čištění odpadů,dřezů,umyvadel,výlevek,pisoárů,WC,ležaté a svislé kanalizace všech světlostí,šachet,kanálů,septiků,dvorních a kanalizačních vpustí.Čištění provádíme el.mechanickými spirálami,nebo tlakovými vozy.Vývozy žump,septiků,lapolů.Opravy a výstavba stávající a nové kanalizace.
www.kanalizace-kao.cz

logo firmy Ing. Martin Vaněk Projekční a inženýrská činnost

Ing. Martin Vaněk Projekční a inženýrská činnost

Zabývám se navrhováním staveb a především posuzováním jejich vlivu na zemědělský půdní fond (ZPF), krajinný ráz (KR) a další ovlivňující faktory jako je vodní a odpadové hospodářství....

logo firmy SAFINA

SAFINA

Jsme společnost s více než stoletou tradicí, která zaujímá významné postavení v oboru zpracování drahých a neželezných kovů nejen v ČR, ale i v Evropě. Do naší činnosti patří prodej investičního zlata a výkup zlata, stříbra a dalších drahých kovů.
www.safina.cz

logo firmy HAZbet - betonové jímky

HAZbet - betonové jímky

Certifikované betonové jímky s dopravou po celém území České republiky. Betonové žumpy nejen dovezeme, ale také osadíme pomocí hydraulického ramene, které je nainstalované na našem nákladním vozidle a to zcela zdarma.
hazbet.cz