BOZPO Pelhřimov - firemní detail


logo firmy BOZPO Pelhřimov

BOZPO Pelhřimov

telefon: 565 321 092
mobil: 776 688 438

SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

Hodnocení firmy BOZPO Pelhřimov od návštěvníků

Firma doposud nasbírala:
0 Bodů

1 Bod 2 Body 3 Body
Rozšířený popis

Nabídka poskytovaných služeb:
- plnění úkolů vyplývající z činností „Odborně způsobilé osoby“ v souladu s požadavkem § 9, Zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP včetně zpracování níže popsané dokumentace
- plnění úkolů vyplývající z činností „preventista PO“, v souladu s požadavkem Zákona o PO v platném znění a Vyhlášky o požární prevenci, včetně vedení požární knihy pro provoz
- plnění úkolů vyplývající z činností „Koordinátora BOZP na staveništi“ v souladu s požadavkem Zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
- školení BOZP a PO zaměstnanců (1x ročně nebo 1x za 2 roky), školení BOZP a PO nově přijatých zaměstnanců, školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců (1x za 3 roky)
- odborná příprava členů preventivní požární hlídky, preventista PO (1x za rok)
- osnovy k jednotlivým školením a doklady o přezkoušení znalostí z jednotlivých školení
- provádění pravidelných kontrol (dle požadavku objednatele) dodržování povinností stanovených předpisy k zajištění BOZP a PO v objektech a na jednotlivých pracovištích, včetně zápisu o zjištěných závadách a návrhu na jejich odstranění,
- poskytování poradenské činnosti v BOZP a PO dle konkrétně vzniklých situací v provozech, popř. dle platnosti nových předpisů
- šetření a poradenská činnost vč. sepsání záznamu o úrazu v případě vzniku pracovních úrazů
- účast při kontrole státních orgánů – Oblastní inspektorát práce, Státní požární dozor, Hygiena práce

Dokumentaci i služby provádíme v souladu s normami ISO – QMS, EMS, SMBOZP, OHSAS

Ve stálé nabídce máme doplňkové služby:
- všechny požární a bezpečnostní tabulky
- tiskopisy pro BOZ a PO (záznamy o úrazu, kniha úrazů, požární kniha, provozní deníky atd.)
- odbornou literaturu

Termíny činností, které se periodicky opakují, vedeme ve své evidenci a firmu upozorníme na termíny.                                         

Umístění BOZPO Pelhřimov na Google maps

Kontaktní údaje

Adresa:Pražská 1072
 39301, Pelhřimov
 (okres Pelhřimov, Vysočina)
Telefon:565 321 092
Mobil:776 688 438
Mobil:606 842 016
Email:bozpo.pe@tiscali.cz
WWW:http://www.bozpo-pe.cz

Štítky k službám a produktům

Zařazení v kategorii

Služby a řemesla
Služby a řemesla > Revize
Služby a řemesla > Školy a kurzy
Informace a zábava > Všeobecné informace
Informace a zábava

Pobočky firmy

Firma BOZPO Pelhřimov má v našem katalogu veden pouze tento záznam.


Komentáře a recenze firmy BOZPO Pelhřimov

K této firmě nemáme žádné recenze ani komentáře, pokud máte s firmou zkušenosti můžete ji ohodnotit

Nový komentář


Opište kontrólní kód pro uložení: