Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Česko katalog s.r.o. se sídlem Chudčická 1310/6 , 635 00, Brno - Bystrc, IČ 042 79 221, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89148 (dále jen“ Správce“), aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:
  • název společnosti
  • jméno a příjmení odpovědné osoby;
  • adresa sídla
  • kontaktní e-mail;
  • telefonní číslo
  • číslo faxu
  • adresa webových stránek
  • informace o provozní době
  • informace o základním popisu činnosti
  • klíčová slova
  • logo firmy
  • kategorie obchodní činnosti
  • případně další osobní údaje, které v registračním formuláři vyplníte
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem vytvoření informativního profilu společnosti. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od vytvoření informativního profilu, případně od posledního přihlášení do profilu společnosti, podle toho, která skutečnost nastane později, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo smazáním informativního profilu společnosti v uživatelském rozhraní. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání údajů z databáze společnosti.
 4. Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatel hostingu, společnost HOSTINGSOLUTIONS s.r.o., se sídlem Praha 8, Za Poříčskou bránou 16, čp. 382, PSČ 18600, IČ: 270 75 231,
  • podnikající fyzické osoby poskytující služby telemarketingu,
  • podnikající fyzická osoba poskytující účetní služby,
  • podnikající fyzická osoba poskytující služby v oblasti správy databáze a IT,
  • případně další osoby, jejichž služeb Správce momentálně nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Ochrana osobních údajů / Zásady pro komentující / Zpracování Cookies /