Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Česko katalog s.r.o. se sídlem Chudčická 1310/6 , 635 00, Brno - Bystrc, IČ 042 79 221, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89148 (dále jen“ Správce“), aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • komentář
  • IP adresu
 2. Jméno a příjmení, e-mailová adresa a komentář budou zpracovány za účelem identifikace autora příspěvku a vložení komentáře
  • IP adresa bude zpracována za účelem prevence před kyberútoky na server Správce.
 3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 5 let. IP adresa bude zpracovávána po dobu 6 měsíců od přidání komentáře.
 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz ke zrušení odběru v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání komentáře.
 5. Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatel hostingu, společnost HOSTINGSOLUTIONS s.r.o., se sídlem Praha 8, Za Poříčskou bránou 16, čp. 382, PSČ 18600, IČ: 270 75 231,
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Ochrana osobních údajů / Zásady pro komentující / Zpracování Cookies /