INSOL s.r.o. - firemní detail


logo firmy INSOL s.r.o.

INSOL s.r.o.

telefon: 603 446 240INSOL s.r.o. Poděbrady.

Dostali jste se na internetové stránky společnosti

Hodnocení firmy INSOL s.r.o. od návštěvníků

Firma doposud nasbírala:
0 Bodů

1 Bod 2 Body 3 Body
Rozšířený popis

Pokud jste zde náhodně, prosím zapamatujte si naši adresu, která by se Vám mohla  (ale nepřeji Vám to) někdy v budoucnu hodit.

Pro ty návštěvníky, kteří jsou na našich stránkách záměrně, prosím, ať se neostýchají zeptat na cokoliv, co by jim mohlo v jejich potížích pomoci, kontaktovat Nás můžete pomocí:

    telefonu
    emailu
    nebo Nás navštívit přímo v kanceláři společnosti
    veškeré kontakty naleznete v menu, viz. kontakty

Společnost vznikla v roce 2002, ale jednatelé společnosti se problematikou likvidací podnikatelských subjektů a úpadkovým právem zabývají od roku 1993.

Tedy 20 let zkušeností v této problematice.

Řešte včas své finanční potíže !

    - zadlužení
    - hrozící úpadek
    - úpadek


Naše služby

Zpracování insolvenčních návrhů pro konkurz, oddlužení nebo reorganizaci

Likvidace společností

Zastupování dlužníků i věřitelů u insolvenčního soudu

Zpracování přihlášky pohledávek v insolvenčním řízení

Zastupování dlužníků při jednání s insolvenčním správcem

Jednání s orgány a organizacemi státní správy

Úpadek

Existují dvě formy úpadku

    platební neschopnost

    předlužení

 

Platební neschopnost

Dlužník je v úpadku formou platební neschopnosti, jestliže má

a) více věřitelů,

b) peněžité závazky s dobou splatnosti delší než 30 dnů,

- takto stanovená doba (jež nahradila dosavadní nekonkrétní termín „delší doba“ lhůtou, od níž se v obchodně-právních vztazích odvozuje právo na zaplacení úroku z prodlení) zvyšuje právní jistotu v posuzování vztahů mezi věřiteli a dlužníky a

c) tyto peněžité závazky (pro nedostatek finančních prostředků) není schopen plnit.

 

Předlužení

O předlužení jde  tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

 

Způsoby řešení úpadku

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku je:

    konkurs jako likvidační forma za situace, kdy dlužník již fakticky nepodniká, a v jehož rámci se věřitelé uspokojí z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka
    reorganizace určená pro podnikatele, přičemž jejím smyslem je zachovat provoz dlužníkova podniku za postupného uspokojování pohledávek věřitelů
    oddlužení určené pro nepodnikatele, kdy dlužník splatí pouze část svých dluhů s tím, že zbývající část dluhů zaniká; oddlužení lze provést formou zpeněžení majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře

Hrozící úpadek

Hrozící úpadek nastává tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (půjde např. o momentální ztrátu likvidity, přechodný pokles prodeje dlužníkových produktů a pod.). Jedná se o možnost dlužníka (nikoli jeho věřitelů) podat za této situace návrh na zahájení insolvenčního řízení, a řešit tak hrozící úpadek stejně jako úpadek již nastalý.

Umístění INSOL s.r.o. na Google maps

Kontaktní údaje

Adresa:nám. T.G.Masaryka 1130/18
 29001, PODĚBRADY
 (okres Nymburk, Středočeský kraj)
Telefon:603 446 240
Mobil:603446240
Email:insol@seznam.cz
WWW:http://www.insol.cz

Štítky k službám a produktům

Zařazení v kategorii

Ekonomika, finance a právo > Půjčky a úvěry
Ekonomika, finance a právo
Ekonomika, finance a právo > Finanční služby

Pobočky firmy

Firma INSOL s.r.o. má v našem katalogu veden pouze tento záznam.


Komentáře a recenze firmy INSOL s.r.o.

K této firmě nemáme žádné recenze ani komentáře, pokud máte s firmou zkušenosti můžete ji ohodnotit

Nový komentář


Opište kontrólní kód pro uložení: